Παρακολούθηση τηλεφώνων

Η παρακολούθηση τηλεφώνου είτε σταθερού είτε κινητού μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Μέχρι πρότινος, η ευκολότερη και πιο διαδεδομένη παρακολούθηση ήταν εκείνη των σταθερών τηλεφώνων κυρίως μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ένα εξειδικευμένο άτομο που γνωρίζει από δίκτυα, μπορεί από τους κατανεμητές των πολυκατοικιών ή από το ΚΑΦΑΟ του τετραγώνου να εντοπίσει και να παρακολουθήσει συγκεκριμένο νούμερο σταθερού τηλεφώνου. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη και πιο ευρεία χρήση των κινητών τηλεφώνων ως προτιμότερο μέσω επικοινωνίας, στις περισσότερες περιπτώσεις καθιστά περιττή την παρακολούθηση σταθερού τηλεφώνου.

Ο τρόπος που γίνεται η παρακολούθηση του σταθερού τηλεφώνου είναι: 

  1. Με την εγκατάσταση κάποιας συσκευής στο καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής.
  2. Με την τοποθέτηση κοριού (συσκευή καταγραφής συνομιλιών) στη συσκευή του σταθερού τηλεφώνου.

Λόγοι παρακολούθησης σταθερού ή κινητού τηλεφώνου

Οι λόγοι που ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ χρειάζεται να προβεί σε παρακολούθηση του σταθερού ή κινητού τηλεφώνου είναι πολλοί και διάφοροι και είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την υπόθεση που έχει κάθε φορά να ερευνήσει.  Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, όπως ηλικιωμένων ατόμων που βρίσκονται σε αδυναμία ή έχουν κάποιας μορφής άνοια, ή παιδιών  και εφήβων που υπάρχει υπόνοια ότι κάνουν χρήση ουσιών ή συμμετέχουν σε παραβατικές ομάδες και παράνομες πράξεις, η παρακολούθηση μπορεί να τους σώσει τη ζωή.

Η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με τον απαραίτητο ειδικό εξοπλισμό που διαθέτει ένας ιδιωτικός ερευνητής. Απαγορεύεται η παρακολούθηση για αθέμιτους λόγους, ενώ επιτρέπεται μόνο για θεμιτούς σκοπούς όπως ορίζει ο νόμος  3206/2003, ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Detectives AM Kazaki 24h, με την πολυετή εμπειρία μας και χρησιμοποιώντας τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, μπορούμε και σας εξασφαλίζουμε με απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα την τηλεφωνική προστασία του χώρου σας, φροντίζοντας για την άμεση και ολοκληρωτική εξουδετέρωση των υπηρεσιών παρακολούθησης και υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών.