Ναυτιλιακά

Οι ναυτιλιακές υποθέσεις που χρειάζονται τις υπηρεσίες ιδιωτικών ερευνητών αφορούν τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών τα οποία συμβαίνουν στη θάλασσα και ευρύτερα στο χώρο της ναυτιλίας. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι απαιτήσεις σχετικές με προσωπικούς τραυματισμούς, ζημία περιουσίας, και οικονομικές αξιώσεις στον κλάδο της ναυτιλίας.

Τα προσωπικά ατυχήματα περιλαμβάνουν τραυματισμούς μελών του πληρώματος ή επιβατών που λαμβάνουν χώρα επάνω στο πλοίο για οποιοδήποτε περισταστικό ή/και από λάθος χειρισμούς. Η συγκεκριμένη περίπτωση περιλαμβάνει όλων των ειδών τα πλοία αλλά και τα ιδιωτικά σκάφη.

Μια ακόμα περίπτωση που εξετάζουμε διεξοδικά είναι το πλοίο να έχει υποστεί ζημία ή να έχει προκαλέσει ζημία σε τρίτους.

Άλλες περιπτώσεις ναυτιλιακών υποθέσεων που αναλαμβάνουμε είναι περιστατικά εξαπάτησης από tour operators, πάσης φύσεως εργατικά ατυχήματα, παράνομες δραστηριότητες (λαθραία μεταφορά εμπορευμάτων), έλεγχο καταλληλότητας εξοπλισμού των πλοίων, και τη διερεύνηση συνθηκών ενός θανάτου συνέπεια ατυχήματος ή μη.

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Athina 24h διαθέτουμε πολυετή εμπειρία, έχοντας διαχειριστεί με επιτυχία σημαντικές ναυτιλιακές υποθέσεις εξετάζοντας διεξοδικά ακόμα και το παραμικρό στοιχείο και προσκομίζοντας αδιάσειστες αποδείξεις που τεκμηριώνουν πλήρως κάθε υπόθεση. Το γραφείο μας συνεργάζεται με εξειδικευμένα άτομα που γνωρίζουν άριστα τον ναυτιλιακό κλάδο και κάθε πτυχή του και έχουν άριστη γνώση του ναυτικού δικαίου και των κανονισμών του. Όποια κι αν είναι η ναυτιλιακή υπόθεση που σας απασχολεί, έχουμε τη δυνατότητα να τη διερευνύσουμε με κάθε τρόπο, και να σας προτείνουμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις, πάντα με αδιάσειστα στοιχεία και αποδείξεις.