Κληρονομικά

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα κληρονομικά θέματα και οι οικονομικές διεκδικήσεις γίνονται συχνά σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των κληρονόμων, κάνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις να δοκιμάζονται σκληρά, ακόμα και μέσα στην ίδια την οικογένεια τους.

Σε αυτά τα πλαίσια, αρκετές περιπτώσεις συγγενικών ατόμων που διαφωνούν σε θέματα κληρονομιών οδηγούνται σε δικαστικές διαμάχες, είτε από μεταξύ τους διαφωνία ως προς τον τρόπο διαχωρισμού της περιουσίας, είτε από εκκρεμότητες που έχουν προκύψει στα κληρονομικά ζητήματα και αφορούν λάθη ή παραλείψεις του αποθανόντος συγγενικού τους προσώπου.

Πως συμβάλλει η ιδιωτική έρευνα στην εύρεση & προσκόμιση στοιχείων δικαστηρίου

Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Detectives AM Kazaki 24h είμαστε στη διάθεσή σας να δούμε μαζί την υπόθεσή σας και εφόσον μπορούν να εντοπιστούν αξιόπιστα στοιχεία, αναλαμβάνουμε να κάνουμε διεξοδική έρευνα να τα συγκεντρώσουμε και να σας τα προσκομίσουμε πλήρως τεκμηριωμένα, για να βοηθήσουν στην επιτυχή έκβαση της υπόθεσή σας. Ενδεικτικά, τέτοια πολύτιμα στοιχεία μπορεί να είναι η εξακρίβωση πλαστών διαθηκών, η ύπαρξη ψευδομαρτύρων ή η ύπαρξη άλλων τίτλων και εγγράφων που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας. Όλες οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν, από τη στιγμή που δεν παραβαίνουν το νομικό πλαίσιο, μπορούν να προσκομισθούν στο δικαστήριο ως τεκμήρια.