Εντοπισμός μαρτύρων

Σε αρκετές δικαστικές υποθέσεις οι μάρτυρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Ωστόσο συχνά υπάρχει αδυναμία εύρεσης μαρτύρων, είτε γιατί φοβούνται να εμφανιστούν, είτε γιατί δεν ήταν γνωστό από την αρχή ότι υπάρχουν μάρτυρες.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να διεξάγει έρευνα εντοπισμού μαρτύρων, που σε συνδυασμό με τη συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων, εξασφαλίζεο για εσάς την επιτυχή έκβαση της δικαστικής σας υπόθεσης.

Άλλωστε δεν είναι λίγες οι υποθέσεις που για να αποδειχθούν οι ισχυρισμοί μιας πλευράς είναι σχεδόν απαραίτητη η ύπαρξη μαρτύρων που με την κατάθεσή τους θα βοηθήσουν την έδρα του δικαστηρίου να λάβει τη σωστή απόφαση. Τα άτομα ωστόσο που μπορούν να καταθέσουν ως μάρτυρες, αφενός είναι δύσκολο να εντοπιστούν και αφετέρου υπάρχει δυσκολία στο να πειστούν να καταθέσουν.