Απάτες

Ένας πάγιος στόχος για απάτες είναι οι επιχειρήσεις, υιοθετόντας πολλών ειδών και μορφών τρόπους και τεχνάσματα προκειμένου να τις εξαπατήσουν και να τις ζημιώσουν με πολλές χιλιάδες ευρώ.

Μια συνηθισμένη πρακτική είναι η προσπάθεια εξαπάτησης των ασφαλιστικών εταιριών με εικονικά ατυχήματα και εικονικές ζημιές για να καρπαθούν κάποια άτομα την ασφαλιστική αποζημίωση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΤΗ

Το γραφείο μας διαθέτει έμπειρους και εξειδικευμένους συνεργάτες που μπορούν να αναλάβουν τη διαλεύκανση οποιασδήποτε ασφαλιστικής απάτης ή κάθε άλλου είδους απάτη με στόχο επιχειρήσεις, προστατεύοντας τις αποτελεσματικά.