Διαζύγιο – Διατροφή (Τεκμηριωμένα Στοιχεία-Αποδείξεις)

Το διαζύγιο μπορεί να σηματοδοτεί ένα τέλος και μια καινούρια αρχή, αποδεικνύεται όμως συχνά ότι αποτελεί για πολλά άτομα μια ιδιαίτερα επίπονη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Οπωσδήποτε ισχύει ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Ωστόσο, η λύση σύμβασης γάμου είναι μια σύνθετη διαδικασία που χρειάζεται ειδικό χειρισμό και σημαντική προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες. Σε περίπτωση που η απόφαση του χωρισμού δεν είναι συναινετική, τότε οδηγούμαστε στο διαζύγιο με αντιδικία.

Τι ισχύει στο κατά αντιδικία διαζύγιο;

Σε κατ’ αντιδικία διαζύγιο, προκειμένου να μπορέσετε να ενισχύσετε τα δικά σας επιχειρήματα και να παρουσιάσετε αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, συχνά απαιτείται η διεξαγωγή έρευνας από εξειδικευμένες ιδιωτικούς ερευνητές. Σκοπός είναι να αποκαλυφθούν τυχόν παρασκηνιακές ενέργειες του αντιδίκου και να παρουσιαστούν οι σωστές πληροφορίες στο δικαστήριο. Στα γραφεία ιδιωτικών ερευνών Detectives AM Kazaki 24h αναλαμβάνουμε να ανακαλύψουμε και να προσκομίσουμε αποδείξεις και στοιχεία τόσο για την απόκτηση των ποσών που δεν δηλώθηκαν στη φορολογική δήλωση όσο και για το ότι απολαμβάνει άδηλα χρήματα που υποτίθεται ότι δεν υπάρχουν. 

Στοιχεία που αξιολογούνται στην επιμέλεια παιδιού

Επιπλέον, αν στο στάδιο του διαζυγίου υπάρχουν παιδιά, αξιολογούνται όλα τα στοιχεία για να αποφασιστεί ποιο μέρος θα αναλάβει την επιμέλειά τους. Ένας έμπειρος ιδιωτικός ερευνητής μπορεί μέσω έρευνας να εξασφαλίσει για εσάς πολύτιμες αποδείξεις που να πιστοποιούν περιπτώσεις πιθανής αμέλειας, κακόβουλης μεταχείρισης, κακοποίησης, ελλιπούς ανατροφής ή έκθεσης των παιδιών σε κίνδυνο. Επιπλέον, μπορεί να αποδειχθεί η ακαταλληλότητα για επιμέλεια σε περιπτώσεις που ο ένας γονέας είναι αλκοολικός, έχει εξάρτηση σε απαγορευμένες ουσίες, έχει σημαντικές ψυχολογικές διαταραχές και άλλα. Η επιμέλεια των παιδιών είναι μια ευαίσθητη περίπτωση και απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ιδιαίτερη φροντίδα, εμπειρία και εύρεση των κατάλληλων αποδείξεων προκειμένου να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το Γραφείο μας έχει αναλάβει χιλιάδες υποθέσεις έρευνας για την εύρεση αδιαμφισβήτητων αποδείξεων για να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση διαζυγίου.