Σχεδιασμός συνοδείας VIP

Αναλαμβάνουμε τον υψηλού επιπέδου σχεδιασμό της συνοδείας VIP προσώπων καλύπτοντας κάθε ενδεχόμενο με εξειδικευμένα και ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, ελέγχοντας και θωρακίζοντας τόσο τη διαδρομή όσο και τους χώρους που θα βρεθούν.

Η απόλυτη προστασία και ασφάλεια των VIP προσώπων γίνεται απαρέγκλιτος κανόνας σε όλο το στάδιο του σχεδιασμού και υλοποίησης κάθε συνοδείας. Επιχειρηματίες, πολιτικοί, αλλά και επιφανείς πολίτες που ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με απειλές ενάντια στην ίδια τους τη ζωή, αποτελούν κύριο μέλημα μας για την μετακίνησή τους με τον ιδανικότερο και ασφαλέστερο κάθε φορά τρόπο.